08.07.2019 – Кота +14,50 м

Готова е и последната плоча на сградата.

Завършваме зидарията на четвъртия етаж и ел. инсталацията на първия.

Сграда Мозайка - готова последна плоча - Home Varna

Последни новини

Свържете се с нас

Бихме се радвали да отговорим на вашите въпроси от 09:00 - 17:30