20.03.2019 – Кота +5.80 м

Готова е и следващата плоча на сграда „Мозайка“. Паралелно се изгражда и зидарията на първия етаж.

Последни новини

Свържете се с нас

Бихме се радвали да отговорим на вашите въпроси от 09:00 - 17:30